Hur du utför en bra intervju

Filip Helander

Uppdaterat:

Intervjuer

När man ska intervjua någon vill man att det ska bli en bra intervju. Vid en intervju är frågorna en viktig del men även intervjutekniken. Här får du information om hur du kan utföra en bra intervju genom att få fakta om intervjufrågor samt de två intervjuteknikerna semistrukturerad och därpå kompetensbaserad intervju.

Frågorna

Varför gör du intervjun? Vad vill du ha ut av intervjun? Är det en sakfråga intervjun handlar om är det viktigt att hålla sig till en logisk diskussion och få till en bra grund för de kommande frågorna. Och samtidigt försök att undvika sidospår, och att släta över med onödiga frågor och infall efteråt.

Det finns olika typer av intervjuer men något som är viktigt på alla intervjuer är frågorna. Här kommer några tips inför intervjun:

 • Var överens om premisserna för frågan. Vilket betyder att du behöver tänka igenom hur du ska formulera frågan så att intervjupersonen accepterar frågan och kan tänka sig att svara.
 • Tvätta bort laddade ord. Ta bort negativt värdeladdade ord från frågan. Ett exempel är ”Varför ljög du?”
 • Använd öppna frågor. När du ska ställe en öppen fråga kan du börja med hur, var eller varför. Undvik frågor som kan besvaras med ja eller nej.
 • Fokusera frågan. Undvik alltför breda frågor. Fokusera på till exempel en händelse eller sakfråga.
 • Slutligen, håll fast vid huvudfrågan. Vad är ditt syfte med intervjun? Vilken är sakfråga?
Hur du utför en bra intervju
Hur strukturerar man en bra intervju egentligen?

En god lyssnare

Även om frågorna i en intervju är viktiga så kan du behöva träna dig i att bli en bättre lyssnare och med det kommer du även bli en bättre intervjuare. En god lyssnare använder till exempel pauser, hummande och ögonkontakt för att visa sitt intresse. Skickliga lyssnare lägger även mer koncentration på vad intervjupersonen säger än på hur nästa fråga ska formuleras. För att vara en bra lyssnare kan du även behöva tona ner dig själv och göra den andra till huvudperson. Den goda lyssnaren försöker förstå vad den som intervjuas vill få fram.

Även om det inte behöver framgå av dina frågor behöver du givetvis vara påläst. Genom detta kan du styra intervjun mera effektivt och undvika onödiga sidospår. Men var nog med att inte ställa dig i vägen för din intervjuperson. Skryter du för mycket med dina kunskaper i frågorna finns risk att din intervjuperson sluter sig och du kan då inte uppfylla syftet med intervjun.

Frågor att ställa på intervju

Vilka frågor du ska ställa på intervjun beror så klart på vilken typ av intervju du ska genomföra. Fördelen med att planera din intervju och dina frågor noggrant är att du framstår som professionell.

Vardagsfrågor

 • Vad är det första du gör på morgonen?
 • Vilka Appar kan du inte leva utan?
 • Vad skulle du sakna mest om du inte fick använda din mobiltelefon under en hel vecka?
 • Om du är uttråkad och inte har något att göra, vad hittar du då på?

Frågor om jobb och arbetsliv

 • Om du fick fria händer för en dag, vad skulle du göra på jobbet då?
 • Vad ville du bli när du var liten? Varför?
 • Vad gör du för att koppla av när du är stressad?
 • Vad är det mest galna din chef eller kollega har gjort?

Personliga samtalsämnen

 • Vilken är din knäppaste vana eller ovana?
 • Om du kunde få ledigt ett halvår, vad skulle du göra och varför?
 • Vilken superkraft skulle du vilja ha?
 • Vad är det mest otippade som hänt dig?

Semistrukturerad intervju

En semistrukturerad intervju är en intervju där du kombinerar både strukturerade intervju frågor och ostrukturerade intervju frågor. Här kommer några tips på hur du kan utför en riktigt proffsig semistrukturerad intervju;

De viktigaste riktlinjerna för att utföra en semistrukturerad intervju:

 • För det första; skriv ner de viktigaste frågorna som du vill ställa till den du ska intervjua.
 • Sedan skriver du ner några samtalsöppnare. För att smidigt kunna leda in samtalet mot att den du intervjuar redogör för de, till exempel specifika och intressanta punkter i deras CV.
 • Beroende på den du intervjuats svar, utveckla uppföljningsfrågor för att få en mer djupgående förståelse.
 • Följ det naturliga konversationsflödet och känn dig fri att utforska nya diskussioner som uppstår spontant.
 • En semistrukturerad intervju ger oftast en mer avslappnad två-vägs-dialog samtidigt som man lättare kan behålla känslan av seriositet och professionalism genom samtalet. Nackdelar med semistrukturerad intervju är å andra sidan att det är extra viktigt att den som intervjuar är fokuserad och leder intervjun i rätt riktning. Detta så att man dels får med sig alla relevanta svar och dels inte svävar ut alldeles för mycket. Intervjutiden brukar trotts allt vara begränsad.

Kompetensbaserad intervju

Grundare av kognitiv beteendeterapi, psykologen Albert Ellis, beskrev kompetensbaserade intervju som ”Det bästa sättet att förutspå framtida beteende är att granska tidigare beteende.” När du berättar om dina tidigare erfarenheter och hur du agerat i olika situationer ger du intervjuaren större förståelse för vem du är, vilka kunskaper du har samt hur väl du kommer utföra eller trivas på exempelvis en ny arbetsplats.

Exempel på frågor i en kompetensbaserad intervju

 • Berätta om ett tillfälle när du fått ta mycket ansvar. Till exempel projektarbeten i skolan eller på ett arbete.
 • Beskriv ett tillfälle där du hade en uppgift där du valde mellan olika lösningsförslag. Hur resonerade intervjupersonen kring sina olika förslag och varför valde intervjupersonen det lösningsförslaget, och till sist vad blev slutresultatet.
 • Redogör för senaste gången du insåg att något du ansvarade för inte blev lyckat. Berätta om vad som hände. Det behöver inte vara någon dramatisk händelse. Huvudsaken är att berätta om de lärdomar du fick med dig från händelsen och om och hur det har förändrat eller påverkat dig.

Kvalifikationer som undersöks i en kompetensbaserade intervju varierar.

Fyra huvuddelar som intervjuaren kan utgå ifrån i den kompetensbaserade intervjun

 • Personliga förmågor. Dessa frågor kan till exempel gälla mognad eller uthållighet.
 • Medmänskliga förmågor. Till exempel samarbetsförmåga och relationsskapande.
 • Uppgiftsrelaterade förmågor. Struktur och flexibilitet ingår i denna del.
 • Organisationsrelaterade förmågor. Inom denna del ingår initiativtagande och strategi.

Oftast ingår inte alla huvuddelar i en intervju. Delarna väljs ut när syftet med intervjun bestäms.

Dela gärna