Vad är kultur?

Filip Helander

Uppdaterat:

Kultur

Kultur är ett brett begrepp som speglar en grupp människors sätt att tänka och leva. Det kan handla om allt ifrån musik, teater, kläder och konst till värderingar, normer och hur man ser på saker i sin omgivning. Ordet kommer ursprungligen ifrån latin och betyder bildning eller odling.

Vad är kultur?
Vad är kultur egentligen – enligt Intervju.se är det ett brett område!

Kultur i olika delar av världen

Kultur kan se olika ut beroende på vart i världen man befinner sig. I Sverige är det till exempel en del av kulturen att ta varandra i hand när man hälsar. I ett annat land kanske det istället är kindpussar som är normen när man möts.

Att ta en fika i form av en kopp kaffe är något som många ser som en självklarhet i den svenska kulturen. Åker man däremot till England, har man istället en starkare kultur kring att mötas kring te. I Sverige äter vi med kniv och gaffel, medan man äter med pinnar i Japan. Det finns även länder där man äter med händerna. Något som kan kännas avlägset här, kan vara fullt naturligt där.

Olika maträtter är också en del av kulturen. Som en del av den svenska kulturen finns till exempel husmanskost som köttbullar med mos och lingonsylt. På andra platser kan larver vara en delikatess. I vissa länder äter man inte griskött.

Att stå tyst med så långt avstånd som möjligt mellan varandra på en busshållplats ses ofta som ett typiskt svenskt beteende. Det uppfattar människor i andra kulturer ofta som märkligt. Där ser man det istället som en självklarhet att starta en konversation med främlingen på gatan. Här i Sverige är vi även vana vid att stå i kö – något som inte alls behöver vara lika logiskt på andra platser.

Symboler, kläder och musik

Inom en kultur finns det många sätt att uttrycka sig på. Kultur kan till exempel handla om olika symboler. Det skulle kunna vara en dalahäst i Sverige, eller en pyramid i Egypten. En del kulturer är starkt förknippade med religion, och då kan det vara naturligt att bära religiösa plagg och symboler som till exempel ett kors runt halsen eller en hijab för att täcka håret.

Kläder, hår, smink och saker som har att göra med ens utseende är ofta en viktig del av kulturen. Människor som gillar en viss sorts musik – till exempel hårdrock, klär sig ofta i svart, sminkar sig med kajal runt ögonen och har långt hår. I vårt grannland Norge är folkdräkt väldigt vanligt, och en självklar klädsel vid speciella tillfällen.

På midsommarafton väljer många att ha en blomsterkrans i håret. Midsommarstången är även den ett exempel på en kulturell symbol. Att vi i Sverige dansar små grodorna runt stången är något som människor i andra kulturer ofta uppfattar som lite roligt och knasigt, medan det för oss känns helt naturligt eftersom vi är uppväxta med den traditionen.

Kulturens roll i samhället

Tack vare saker som musik, film, konst, kläder och högtider sprider kulturen stor glädje för många och har en betydelsefull roll i samhället. Vi influeras i vårat sätt att vara med hjälp av våran omgivning. Vi konsumerar dagligen en stor mängd kultur i allt vi ser, tänker och gör – både omedvetet och medvetet.

Kultur för människor samman och skapar en känsla av gemenskap och tillhörighet. Det bygger på ett arv och är ofta en stor och viktig del av ens identitet. Kultur är oftast något berikande och positivt, som man bör värna om och sprida vidare till kommande generationer.

Att mötas över de kulturella gränserna

Även om de kulturella fördelarna med lätthet överväger nackdelarna, kan det ibland uppstå problem och leda till så kallade kulturkrockar. Genom att enbart se saker från sitt synsätt, kan man uppfatta andra kulturer som konstiga eller felaktiga. Därför är det viktigt att försöka att ha ett öppet sinne och ta av sig de ”kulturella glasögonen” som man osynligt bär med sig hela tiden.

Ett bra sätt att utmana sig själv och sitt eget synsätt är att resa. Genom att träffa andra grupper än den man själv tillhör, vidgar man sina vyer och bygger en acceptans mot det som är annorlunda. Det finns oftast inget rätt eller fel när det kommer till kultur – bara olika synsätt.

Kultur är även något som kan förändras genom tiderna. Vårat beteendemönster har ändrats mycket i takt med att samhället har moderniserats. Vi har till exempel internet att tacka för att många nya dörrar har öppnats. Världen har på många sätt krympt. Människor flyttar runt mellan olika länder i betydligt större utsträckning idag än tidigare. Detta bidrar till att kulturer och grupper blandas och möts på ett helt annat sätt än förr i tiden. Utländska traditioner som halloween och baby showers är exempel på saker som inte funnits etablerat i Sverige tidigare, men som på senare år spridit sig från andra platser och blivit en del av kulturen även här.