Politiska partier

Filip Helander

Uppdaterat:

Politik

Politiska partier är en grundsten för att ett demokratiskt samhälle ska fungera. De behövs för att representera folkets vilja. Inte alla vill arbeta med politik, men de flesta bryr sig om hur samhället de lever i ser ut. Många av oss har starka åsikter kring vad vi finner viktigt i samhällsfunktionen. Somliga anser att en likvärdig sjukvård för alla oavsett inkomst är det viktigaste vi har, en del brinner för hur vi väljer att försörja vår energiförbrukning. Vissa arbetar mer för individens fria val och andra för kollektivets bästa. Det partiet som tilltalar dina egna värderingar är troligtvis det parti du kommer rösta på när det är val.

Vad är ett politiskt parti?

Ett politiskt parti är en grupp med människor som har samma ideologi. De organiserar sig politiskt i grupp för att kunna delta i demokratiska val och på så sätt kunna påverka samhället. Den ideologi som partiet står för skrivs upp i partipunkter som medborgare kan läsa för att bilda sig en uppfattning om ifall det partiet står för går i linje med deras egna åsikter.

politiska partier
Vad är egentligen ett politiskt parti?

Har majoriteten alltid rätt?

Det parti som tar upp många punkter som de flesta medborgarna håller med om, får troligtvis många röster i ett val. Frågan är om majoriteten alltid har rätt? Dock är demokrati det bästa för ett land idag eftersom det motsatta, en diktatur vore otänkbart. Ansvaret på oss som enskild individ är därför stort, vår skyldighet gentemot alla som bor i Sverige är därför att granska all information.

Vissa åsikter är bara populära under en tid, men vad är partiets egentliga agenda? Det är just det som är viktigt, här kan du göra skillnad med en genomtänkt röst. Ibland kan det vara bra att söka på det motsatta man tror på bara för att bli mer övertygad om att det man tror på är rätt, eller för att få reda på något som du inte visste och bilda en ny uppfattning. I en demokrati finns utrymme och frihet att ändra sina åsikter, det går inte i en diktatur.

Politiska partier i Sverige

I Sverige finns det många politiska partier men bara åtta av dem är representerade i Sveriges riksdag. För att få mandat i riksdagen behöver ett parti få minst 4 % av rösterna i ett riksdagsval. Det finns totalt 349 mandat i riksdagen och det antal platser ett parti blir tilldelat baserar sig på hur många röster partiet har fått.

Politiska partier i Sveriges riksdag

Under den pågående valperioden 2018-2022 finns det åtta partier representerade.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna(S). Sveriges socialdemokratiska arbetarparti (SAP) grundades 1889 och sedan början av 1900-talet har de varit Sveriges största parti. Deras ideologi är demokratisk socialism och partiet har 100 ledamöter i Sveriges riksdag. Deras önskan är att få se ett starkare samhälle med mer resurser till skola och sjukvård.

Idag är socialdemokraterna Sveriges största politiska parti, och den 29 november 2021 fick Sverige sin första kvinnliga statsministern, Magdalena Andersson. Det är lite för tidigt att se hur hon klarar av sitt uppdrag som statsminister, som kan verka vara en svår uppgift eftersom moderaternas budget fick flest röster i riksdagen. Därför står vi idag med en socialdemokratisk regering som ska genomföra en moderat budget.

Moderaterna

Moderata samlingspartiet (M) är det parti efter socialdemokraterna som har mest mandat i riksdagen. Deras partiordförande är Ulf Kristersson som haft positionen sedan den 1 oktober 2017. När partiet grundades 1904 hade det namnet Allmänna valmansförbundet och 1952 ändrade de namn till Högerpartiet. Namnet Moderaterna tog partiet 1969 och nu för tiden kallar de sig Nya Moderaterna. Partiet har idag 70 ledamöter i riksdagen och deras ideologi är liberalkonservatism. Beskriver sig själva som partiet för ordning och reda.

Moderaterna har kritiserat regeringen för att vara för slapphänt mot brottsligheten i Sverige, som ökat med grovt våld och dödsskjutningar ofta gängbrottslighet. Här vill moderaterna se en hårdare straffskala och flera poliser.

Centerpartiet

Centerpartiet (C) är för tillfället det fjärde största partiet i Sveriges riksdag och deras partiledare sedan 2011 är Annie Lööf. Partiet grundades 1913 under namnet Bondeförbundet och det var först 1957 som de ändrade namn till Centerpartiet. Det är ett socialliberalt parti som har 31 ledamöter i Sveriges riksdag.

Säger sig idag forma sin politik utifrån att skapa fler nya jobb samtidigt som det tas ansvar för miljön. Vart partiet står idag rent ideologiskt kan vara svårt att urskilja eftersom de samarbetar med vilket parti som helst utom Sverige demokraterna.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet (V) är det femte största partiet och Nooshi Dadgostar är partiledare sedan 31 oktober 2020. Partiet grundades genom partisplittring 1917 när det socialdemokratiska ungdomsförbundet och vänsteroppositionen inom det socialdemokratiska arbetarpartiet bröt sig loss från moderpartiet. När det grundades tog de namnet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti och fyra år senare ändrade de namn till Sveriges Kommunistiska Parti. 1967 ändrade de namn igen, till Vänsterpartiet Kommunisterna och deras nuvarande namn, Vänsterpartiet, antogs 1990. Deras ideologi baserar sig i socialism och feminism och partiet har idag 27 ledamöter i Sveriges riksdag.

Idag arbetar de för ett samhälle som präglas av medmänsklighet, solidaritet och rättvisa. De är emot privatiseringen av skola och sjukvård och vill att staten, kommunen eller landstinget tar hand om det mesta.

Liberalerna

Liberalerna (L) är Sveriges sjunde största parti och partiledare sedan 2019 är Nyamko Sabuni. Det var när Sveriges liberala parti och Frisinnade folkpartiet gick samman 1934 som Liberalerna grundades, då under namnet Folkpartiet. 1990 valde partiet att lägga till liberalerna till partinamnet så att det fullständiga namnet blev Folkpartiet Liberalerna. Det var 2015 som de beslutade om att enbart kalla sig Liberalerna.

Idag har partiet 20 ledamöter i riksdagen och deras politiska ideologi är liberalism. Liberalerna står för att Sverige skall vara möjligheternas land för alla och att alla ska ha möjligheten att bestämma över sitt eget liv. Den fria företagsamheten är viktig för liberalerna och friheten att själv bestämma. Debatten har gått varm om de höga elkostnaderna, och liberalerna anser att det är viktigt att kärnkraften utvecklas.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna (KD) är det sjätte största partiet i Sveriges riksdag och partiledare är Ebba Busch, en position hon haft sedan 2015. Partiet grundades 1964 under namnet Kristen Demokratisk Samling och 1987 ändrades det till Kristdemokratiska Samhällspartiet. Partiets nuvarande namn antogs 1996. De har 22 ledamöter i riksdagen och deras ideologiska inriktning är kristdemokrati.

Kristdemokraternas mest prioriterade punkter idag handlar om viljan att avskaffa landstingets sjukhusansvar, att införa äldreboende garanti och att stärka polisstyrkan. De vill gärna se ett starkt samarbete med oppositionspartierna.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna (SD) är Sveriges tredje största parti och de grundades 1988. Sedan 2005 är Jimmie Åkesson partiledare. SD fick för första gången mandat i Sveriges riksdag efter valet 2010 då de fick 5,7 % av rösterna. I det senaste riksdagsvalet 2018 fick de totalt 17,53 % av rösterna. Deras ideologi är socialkonservatism och nationalism och partiet har idag 62 ledamöter i Sveriges riksdag.

De frågor SD beskriver sig brinna mest för idag är en seriös migrationspolitik och trygghet genom hårdare straff för brottslingar. De har även i flera samanhang riktat kritik mot socialdemokraternas sätt att hantera covid situationen samt införandet av covid pass utan att ta hänsyn till hur det förhåller sig gentimot grundlagen.

Miljöpartiet

Miljöpartiet de gröna (MP) är de minsta partiet i Sveriges riksdag. De har två partiledare som kallas för språkrör och sedan 2021 är det Märta Stenevi och Per Bolund. Partiet grundades 1981 och deras ideologi är grön och i riksdagen har de 16 ledamöter. Miljöpartiets ide är solidaritet med djur, natur, kommande generationer och världens alla människor.

Skulle det vara val idag skulle miljöpartiet med största sannorlikhet åka ur riksdagen. Deras engagemang för miljön är viktig, men idag finns det även flera andra partier som också har miljön högt upp på den politiska agendan. Deras inställning om att Sverige bör ta emot fler emigranter har gjort att de idag förlorar allt fler röster, då många anser att vi först måste ta hand om dom som redan finns här.

Situationen mellan politiska partier idag

Idag har flera av de politiska partierna samarbeten över partigränserna. Under den tidigare mandatperioden bildade socialdemokraterna, vänsterpartiet, centerpartiet och miljöpartiet en blockpartiregering. Vilket innebär att de partier som ligger närmast varandra ideologimässigt samarbetar under en mandatperiod. Huruvida centerpartiet ligger nära det ena eller det andra blocket rent ideologiskt kan jag inte besvara, dock förefaller det vara sakfrågor som styr mer än ideologiska anknytningspunkter. Under nästa val pågår diskussioner angående samarbetspartier för möjligheten att bilda blockpartiregering om inte det egna partiet vinner valet. Moderaterna, Kristdemokrater och Liberalerna är de som ligger närmast till hands. Om de även kommer bjuda in Sverigedemokraterna i en eventuell framtida blockpartiregering återstår att se.

Samarbeten mellan politiska partier
Idag har flertalet politiska partier samarbeten för att få genomslag för deras politiks inriktning!

Det enklaste är dock om ett parti vinner valet så att inga eventuella blocköverskridande regering måste bildas. Eftersom flertalet kompromisser ofta leder till en obalanserad politik där partier får kompromissa med sina övertygelser och ideologier. Det leder i sin tur till att det blir svårare för väljarna att veta vad ett parti egentligen står för.

De tre största politiska ideologierna

En politisk ideologi är den idé ett parti har om hur ett samhälle ska vara organiserat och vilket typ av styre det ska ha. Alla partier har olika politiska ideologier. Många gånger skapar ett parti sin egen ideologi genom en blandning av idéer från olika ideologier. Ett exempel är Moderaterna som är ett liberalkonservativt parti. För att ta reda på vilket ideologisk profil ett parti har finns det några frågor du kan titta på för att skapa dig en bättre uppfattning.

  • Vilken syn har partiet på samhället idag?
  • Vilken sort av samhälle vill de skapa?
  • Hur vill de gå tillväga för att skapa de samhälle de vill ha?

Sveriges politiska historia

Vi lär oss att förstå framtiden genom att blicka bakåt. Historiskt sett ser vi att riksdagen under 1800-talet inte hade politiska partier som vi har idag. Då blev riksdagsledamöterna oftast valda utefter sin sociala status och tidigare arbeten. Det var först i början på 1900-talet som de olika grupperna började gå samman till det som skulle bli grunden för dagens politiska partier. Alla vuxna i Sverige har inte alltid haft rösträtt, idag kan det tyckas befängt att inte allas åsikt alltid haft lika värde. Att värna om de demokratiska rättigheterna vi idag har, är att hedra de som kämpat för sin rätt att rösta igår.

Vad kan historien lära oss idag?

Svensk politisk historia kan lära oss mycket om hur vi som folk agerat i olika situationer genom historiens lopp. Det kan vara saker vi skäms för, som till exempel hur vi har hanterat det samiska folket genom tiderna. Här har vi mycket att lära, finns det någon rättighet för ett minoritetsfolk idag? Urfolksdeklarationen säger att urfolk har rätt till sitt eget språk och utbildning i sin egen kultur. Samt rätt att delta i beslut rörande deras rättigheter. Allt detta låter bra, men utan mark att bedriva sin kultur är det inte möjligt. Orättfärdigt övertagande av mark för samerna har pågått länge under historiens lopp, och än idag sker orättvisor mot det samiska folket. Kyrkan har bett om ursäkt, men inte lämnat tillbaka någon mark.

Medias ansvar i politik

Media ska vara politiskt obunden och saklig, men som vi alla vet så är den inte alltid så. Även denna artikel innehåller en del egna uppfattningar och det är nästintill omöjligt att inte använda sig av något av sina egna kunskaper och erfarenheter. Därför ligger mycket ansvar på oss som läser eller tittar på TV att kritiskt granska både reportrar och politiker. Många har agendor som de följer efter, så lägg inte all din tilltro på media eller politiker. De klarar ofta inte av den tyngd av ansvar du lägger på dem. Därför är individens frihet viktig, mer valfrihet till folket skapar ett ansvarsfullt folk som vill hjälpa till att bära bördan för Sverige tillsammans.

Miljötänk med ansvar

Alternativ till kärnkraftverk är bra, men om ersättningen istället är farligt för miljön eller opålitligt så är det inte en optimal ersättning. Ingen vill ha ett vindkraftverk utanför sitt hus, men att placera dem långt uppe i norr påverkar inte någon på Lidingö. Då glömmer vi snabbt bort att människor, natur och djur påverkas av vindkraftverken. I storstäderna är det enkelt att vara utan bil, men något som ofta glöms bort i politiken är att i Norrland är det betydligt svårare. Det går inte att bortse att här är demokratin inte det yttersta bästa, eftersom det är fler som bor i storstäderna så glöms Norrlands invånare bort. Sverige är beroende av Norrlands naturtillgångar men vill inte ta itu med de svåra frågorna.

Utveckling och ekonomi

Utveckling, makt och pengar får inte ta över sunt förnuft och medmänsklighet. Vi kan alla ta ansvar för varandra och växa som folk och som nation genom att bry oss om och sätta oss in i andras situationer även om vi själva inte tjänar på det. Individen behöver mer frihet för att utvecklas till en ansvarsfull person. Jag tror det är den största utmaningen för oss är, vad kan jag göra för hela Sveriges bästa med min röst vid nästa val.